ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

Ο χάρτης δε φορτώθηκε.
Αυτό προκλήθηκε από κάποια σύγκρουση με κάποιο άλλο plugin ή JavaScript που εμποδίζει το δικό μας να εκτελεστεί. Δοκιμάστε να απενεργοποιήσετε ένα ένα το plugin για δείτε ποιο δημιουργει το πρόβλημα. Εάν συνεχίζει επικοινωνήστε με το nick@wpgmaps.com.